Ready2Business - online marketing, webdesign, reklama
Ready2Business - online marketing, webdesign, reklama

Naše aplikace pomáhá v zimním období lidem bez domova

Hlavní město Praha přišlo v roce 2013 s ambiciózní myšlenkou na vytvoření systému pro evidenci osob bez přístřeší. My jsme se na tomto plánu mohli podílet evidenčním systémem pro pracovníky sociálních zařízení.

Rádi se podílíme na tom, co pomáhá

Práce sociálních pracovníků v terénu je složitá, práce s lidmi v nepříznívé životní situaci, bez střechy nad hlavou a v zimních měsících je ještě složitější. Aby bylo možné lidem bez přístřeší v zimě koordinovaně nabídnout možnost noclehu na některém ze zařízení rozmístěných po celém hlavním městě, vznikla myšlenka jednotné centrální evidence kapacit a vytíženosti těchto zařízení.

Zjistili jsme požadavky sociálních pracovníků a navrhli efektivní technické řešení centrálního systému pro evidenci osob bez přístřeší. Celý projekt byl nesen v duchu časové tísně, ale zároveň i dobré věci a myšlenky, na které se můžeme aktivně podílet. Systém jsme vytvořili a kromě klasické evidence naplněnosti pomáhá sociálním pracovníkům hlídat kapacity, obsazenosti a trendy obsazení jednotlivých zařízení, exportovat data zařízení a komplentí náhled dispečinku. Systém využívá složité matematické operace pro prezentaci dat, dosažených špiček a samozřejmě respektuje problematiku vícesměnových zařízení.

Centrální evidenci využívají

 • CSSP - Noclehárna Hermes
 • CSSP - Noclehárna Vysočany
 • Armáda spásy - Praha 7
 • Naděje - níkoprahové  centrum, Praha 2
 • Naděje - denní centrum, Praha 2
 • Arcidiecézní charita, Pernerova
 • Středisko pomoci Vackov
 • Noční terenní program Naděje
 • Armáda spásy - noční terenní program
 • CSSP - noční terenní program
 • Armáda spásy - denní centrum, Tusarova
 • ADHC - denní centrum, Praha