Ready2Business - online marketing, webdesign, reklama
Ready2Business - online marketing, webdesign, reklama

Pomoc s výběrovým řízením v online

Často se stává, že zadavatel potřebuje vypsat výběrové řízení na dodavatele webového řešení, extranetu, reklamních kampaní nebo dalších aktivit v prostředí online. Ale aby přineslo výběrové řízení kýžený výsledek, tedy kvalitního partnera pro realizaci v dobrém poměru výkon / cena, je potřeba správně popsat požadavky a prostředí, ve kterém se mají realizovat, oslovit správní dodavatelé a zvolit správnou metriku výběru.

Zadavatel je odborníkem ve svém oboru. Pokud tedy potřebuje vybrat dodavatele na dodávku/y v prostředí internetu, v optimálním případě si zvolí společnost, která pro něj výběrové řízení kompletně připraví nebo alespoň s jeho přípravou pomůže. Tento proces ušetří velké množství času, zklamání a ve výsledku i peněz. Odchylka v zadání při výběru partnera potom často působí odchylku v odbornosti a možnostech vybraného partnera. Následná realizace potom často touto volbou trpí.

Proto nabízeme garantovanou pomoc výběru partnera nebo realizaci výběrového řízení 

V rozhovozu s odpovědnými pracovníky zadavatele se vyptáme na všechny potřebné vstupní informace. Na základě těchto informací přípravíme návrh "schématu" realizace výběrového řízení a základní popis potřeb zadavatele. Navrhneme, v kterých bodech by bylo dobré informace doplnit a samostatně se doptáme na potřebné informace jednotlivých oddělení společnosti zadavatele.

Následně připravíme podrobné zadání, které obsahuje maximum informací od popisu prostředí, přes definici faktických požadavků, očekávaných přínosů a obchodních aspektů až po vymezení požadovaného technického zázemí nebo omezení. Současně připravíme návrh seznamu dodavatelů s odůvodněním, po dohodě jednotlivé dodavatele oslovíme. Připravíme návrh metriky pro výběr a doplňující otázky na dodavatele.

To vše můžeme připravit od jedné krátké konzultace až po kompletní zajištění "na klíč" s oslovením dodavatelů, organizace schůzek a prezentací dodavatelů u vás ve společnosti a oponenturou na jednotlivých prezentacích.

A k tomu vám garantujeme, že pokud budeme dostávat na naše otázky pravdivé informace, najdeme vám optimálního partnera.

  • Pokud potřebujete nezávislé odborníky pro pomoc s vypsáním či rozhodnutím výběrového řízení, neváhejte nás kontaktovat.